Publikime shkencore. Rezultati, jo procesi.

Publikime Shkencore. Rezultati, jo procesi

info@spubl.al

Ndihmë në publikimin në revista nga baza e të dhënave SCOPUS

Scopus

nga 800$

 • Artikulli i auditimit
 • Redaktimi i materialit
 • Përkthim profesional
 • Zgjedhja e një botimi për publikim
 • Kontrolli i publikimit
 • Indeksimi në ditar nga baza e të dhënave

Publikimi në revista nga baza e të dhënave WoS

hostinza pricing image

nga 800$

 • Artikulli i auditimit
 • Kontrollo për unike
 • Dekorimi i artikullit dhe burimet
 • Përkthimi dhe korrigjimi
 • Negocimi me redaktorët dhe recensentët
 • Indeksimi në ditar nga baza e të dhënave

Publikim në ERIH+, JSTOR, etj.

hostinza pricing image

nga 350$

 • Artikulli i auditimit
 • Kontrollimi i nivelit të unike
 • Materiali dizajn
 • Zgjedhja e një botimi për publikim
 • Kontrolli i publikimit
 • Indeksimi në ditar nga baza e të dhënave

Rritja e indeksit Hirsh

Ndihmë në publikimin në revista nga baza e të dhënave SCOPUS

individualisht

 • Konsultim
 • Kërko për punime shkencore
 • Performanca e momenteve teknike
 • Stilimi i lidhjes
 • Rritja në vlerën e kërkuar

Porosit një shërbim individual

X