Publikime shkencore. Rezultati, jo procesi.

Publikime Shkencore. Rezultati, jo procesi

info@spubl.al

Scientific Publications - order DOI generation, doi

Caktimi i identifikuesit DOI dhe përbërësve të tij:

  • Mbështetje nga specialistët e shoqërisë “Publikime Shkencore”
  • Gjenerimi i komponentëve DOI (parashtesa dhe prapashtesa)
  • Mbështetje e plotë në formatin e një abonimi vjetor
  • Bashkëpunim zyrtar
Porosi
Scientific Publications - order Doi generation and DOI Assignment

Caktimi dhe mbështetja e DOI: një shërbim unik nga kompania "Publikime Shkencore"!

  • Krijoni një llogari me Shërbimin e Regjistrimit DOI (CrossRef)
  • Futja e metadatave të publikimeve tuaja
  • Mbështetje për DOI dhe metadata shoqëruese, të rinovueshme çdo vit

Kompania “Publikime Shkencore” janë në listën e sponsorëve zyrtarë të Crossref!

CrossRef është një organizatë jofitimprurëse që ofron shërbime regjistrimi DOI për botime shkencore. Ajo ofron një sërë avantazhesh për botuesit shkencorë, duke përfshirë përmirësimin e gjetshmërisë, lidhjen e qëndrueshme dhe metadatat e zgjeruara. CrossRef është gjithashtu i integruar në shumë flukse pune botuese akademike, duke e bërë atë një zgjedhje popullore midis botuesve.

Sponsorët e CrossRef kanë të drejtë të gjenerojnë dhe caktojnë DOI. Besoni profesionistëve!

Pse të përdorni DOI?

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

DOI ofron një referencë të qëndrueshme për objektin, gjë që është e rëndësishme që materiali të gjendet dhe të citohet lehtësisht.

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

Ofron një mënyrë të standardizuar për të identifikuar objektet dixhitale, duke i bërë më të lehtë për t'u menaxhuar dhe gjurmuar.

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

Identifikuesi mund të përdoret për të gjurmuar metrikat si numri i shkarkimeve të artikujve dhe numri i citimeve.

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

DOI mund të përdoret në sisteme dhe platforma të shumta, duke e bërë më të lehtë që objektet dixhitale të ndahen dhe të referohen nëpër disiplina dhe komunitete.

Fazat e punës me kompaninë "Publikime Shkencore"

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

Përcaktimi i qëllimit dhe këshillave tuaja shkencore

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

Marrëveshja ndërmjet palëve dhe nënshkrimi i saj

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

Përgatitja e një aplikacioni dhe regjistrimi i një organizate

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

Futja e metadatave dhe krijimi i prapashtesave DOI

Caktimi i DOI with Scientific Publications company

Mirëmbajtja dhe mbështetja personale

Puna me ne është fitimprurëse dhe e besueshme!

Scientific Publications - order Doi generation and DOI Assignment
  • Ne ofrojmë shërbimin e gjenerimit të DOI si për organizatat private ashtu edhe për ato publike
  • Ne punojmë ekskluzivisht brenda kuadrit ligjor të Shqipërisë
  • Kryejmë punë me akte, llogari, dokumentacion parësor
Porosit DOI

Porosit një shërbim individual

X